Projektet har godkänts

eruf_eu

NTM-centralen har 30.6.2013 godkänt UPI, Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden med en slutsumma på 27 000 €. Den finansiering som ges från europeiska utvecklingsfonden är maximalt 18 900 €, medan den kommunala andelen är 7 500 €. En egen talkofinansiering på 600 € har tillkommit, vilken gjorde det möjligt att höja slutsumman med 2 000 €.

En styrgrupp kommer att tillsättas inom ett par veckor. Som övervakare från NTM-centralen fungerar Hans-Göran Lax.

Projektchef Olli-Matti Kärnä har under två dagar varit ute på sunden och tagit vattenprover som ska analyseras av Vasa miljölaboratorium. Se några bilder!

För någon vecka sedan kunde Mattias Kanckos från Essnature iakttas då han från sin kanot gjorde en kartläggning av fågellivet. Han kommer att göra en ny runda om ett par veckor.