Syrepumparna installeras

Projektet ISSP: Iskmosundens syresättningsprojekt, som är det första ERUF-stödda projektet för att förbättra syresättningen och därmed vattenkvaliteten i Iskmosunden, har nått sin höjdpunkt: Pumparna som ska höja syrenivån har levererats och installationen påbörjades på lördag 21.3.2015. Det såg länge ut som om det skulle kunna bli problem att få ut syrepumparna. Vårvärmen har hotat isen, Läs mer…