Projektchef har anställts

UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden går vidare. Den 17 maj kunde styrelsen anställa en projektchef: kandidaten i naturvetenskaper Olli-Matti Kärnä från Uleåborg, 25 år. Han har tidigare arbetserfarenheter från praktik vid Finlands miljöcentral och från sommarjobb vid Södra Österbottens NTM-central, där han inventerat småsjöar och planerat restaurering i Kyrö älvs nedre lopp. Därvid ingick också Iskmosunden som en del.

Planering av vattenprover har redan inletts.

Även inventeringen av fåglarna i sunden har inletts. Arbetet har beställts av Essnature / Mattias Kanckos.

Projektansökan inlämnades den 17 maj och väntas bli behandlad 28.5.

Bilden nedan visar Olli-Matti Kärnä på intervju den 10 maj tillsammans med vice sekreteraren Bengt Leander i skidstugan i Iskmo, som vi får disponera som projektkansli och mötesrum.

OlliMatti_Bengt