Finansieringen godkänd

Den 21 februari togs två beslut som innebär att finansieringen av det förundersökningsprojekt som presenterades i Vasabladet samma dag i praktiken är klar.

Korsholms kommunstyrelses utvecklingssektion beslöt godkänna en delfinansiering på 7.500 € under förutsättning att NTM-centralen godkänner projektet.

En arbetsgrupp för NTM-centralen och Österbottens Förbund godkände å sin sida att Föreningen kan lämna in detaljansökan till ett ERUF-projekt på totalt 25.000 €, under förutsättning att kommunen beviljar den andel som krävs (dvs. den beviljade summan 7.500 €).

Styrelsen har haft möte med tjänstemän på NTM-centralen och vi utreder möjligheterna att anställa en projektledare innan vi lämnar in den slutliga ansökan. (Uppdaterat 2.4.2013)