Styrgruppen för UPI har haft sitt sista möte

Onsdagen den 24 september höll styrgruppen sitt sista möte, och uttryckte sin tillfredsställelse över att projektets syfte har nåtts. Styrgruppen gick igenom åtgärder som vidtagits sedan det förra mötet i april, bland annat de förslag till framlades av projektchefen i slutrapporten som publicerades inför slutseminariet 27.8, och även de förslag som framställdes på slutseminariet.

Protokollet är nu justerat och upptar detaljerad information om styrgruppens förslag till kommande åtgärder. En punkt som kräver åtgärder i snabb takt är en möjlighet att få utdelning av resterande medel från den EU-finansieringsperiod som håller på att avslutas. Det skulle i så fall kunna bli möjligt att skaffa syresättningsutrustning under den kommande vintern, men det hänger på om kommunen kan vara med och finansiera.

Protokollet finns här.