Uppdaterade versioner av slutrapporten

Slutrapporten och ett par bilagor är nu uppdaterade (pdf) till en andra version. I den svenska versionen är nu också de återstående bilagorna översatta.

Loppuraportti on nyt päivitetty toiseen versioon.