Syrepump testad

Nu är en av syrepumparna installerad för testning. Den här finns på Skatasund och den sågades ner på onsdag kväll 25.3. Pumpen rör upp vatten på ett ganska stort område och därför behövs varningskäppar.

Thomas Autio konstaterar att syrepumpen fungerar. Foto: Jan-Erik Back.

Thomas Autio konstaterar att syrepumpen fungerar. Foto: Jan-Erik Back.

En skyddszon har märkts ut med käppar. Varning för svag is!

En skyddszon har märkts ut med käppar. Varning för svag is!