EU-projektinspektion

Måndagen den 15 juni förrättade inspektör Ulla-Maarit Raitanen från Mellersta Österbottens NTM-central en inspektion av projektet ISSP. Sådana inspektioner förrättas efter slumpmässiga urval från de projekt som har fått bidrag. Denna inspektion gällde den första utbetalningen som gjordes i vår. Det var en lätt inspektion, för den gällde bara några originalverifikat och allt var i god ordning. I inspektionstillfället deltog också projektets övervakare Hans-Göran Lax.

Raitanen meddelade den 17 juni att den andra utbetalningen nu är godkänd enligt ansökan.

Ulla-Maarit Raitanen granskar en av syrepumparna som för sommaren är upptagna på stranden.

Ulla-Maarit Raitanen granskar en av syrepumparna som för sommaren är upptagna på stranden.