Hösten förbereds: syrepumparna ut

Det drar ihop sig till höst, även om sommaren envist har hängt med rent temperaturmässigt. Därmed förbereder föreningen sig för vintersäsongen. Syrepumparna, som till sommaren togs upp och parkerades på stranden, roddes ut till sina platser på lördag och den ”vakbegränsare” som inköpts färdig fördes också ut och lades runt en av de pumpar som Läs mer…

Alla syrepumpar i drift

Mikko Laukkala från Waterix var i Iskmo 31.3 och tillsammans med Bengt Leander och Peter Back togs alla tre syrepumpar i drift. Bengt skriver: Vi började uppe i Skatasund med att såga upp lite rännor så att betongtyngderna med rep och kätting kunde falla ner i vattnet och dessutom öppnades två hål i isen på var Läs mer…