Uppdaterade versioner av slutrapporten

Slutrapporten och ett par bilagor är nu uppdaterade (pdf) till en andra version. I den svenska versionen är nu också de återstående bilagorna översatta. Loppuraportti on nyt päivitetty toiseen versioon. Iskmosundens naturekonomiska förundersökning och restaureringsplan UPI (Kärnä 2014) Iskmosundenin luonnontaloudellinen esiselvitys ja kunnostussuunnitelma UPI (Kärnä 2014) Bilagor: Inventering av fåglar och vattenväxtligheten i Iskmosunden (Kanckos 2013) Bottenfaunan i Iskmo Läs mer…