Uppdaterade versioner av slutrapporten

Slutrapporten och ett par bilagor är nu uppdaterade (pdf) till en andra version. I den svenska versionen är nu också de återstående bilagorna översatta. Loppuraportti on nyt päivitetty toiseen versioon. Iskmosundens naturekonomiska förundersökning och restaureringsplan UPI (Kärnä 2014) Iskmosundenin luonnontaloudellinen esiselvitys ja kunnostussuunnitelma UPI (Kärnä 2014) Bilagor: Inventering av fåglar och vattenväxtligheten i Iskmosunden (Kanckos 2013) Bottenfaunan i Iskmo Läs mer…

Tidningar skriver om Iskmosunden

Tisdagen den 26 augusti har tidningen Pohjalainen toppat sin första sida med Iskmosundens förundersöknings- och planeringsprojekt: ”Edessä jättimäinen urakka”. Också på sida 4 ges ett stort utrymme åt slutrapporten, som offentliggjordes på måndagen inför slutseminariet på onsdag. Johanna Jurkka skrev texten. Samma dag införde Vasabladet en webbnyhet, skriven av Vivian Johansson: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/36621