Styrelsens första sammanträde 2013

Den 15 februari höll styrelsen sitt första sammanträde för året. Det hade varit meningen att sammanträdet skulle ha hållits i december, men det flyttades för att om möjligt invänta kommunstyrelsens besked om delfinansiering av ett undersökningsprojekt. Det beskedet dröjer ännu, men väntas inom kort av den nya utvecklingssektionen. Styrelsen noterade att arbetsgruppen för friluftsliv har Läs mer…