Tidningar skriver om Iskmosunden

Tisdagen den 26 augusti har tidningen Pohjalainen toppat sin första sida med Iskmosundens förundersöknings- och planeringsprojekt: ”Edessä jättimäinen urakka”. Också på sida 4 ges ett stort utrymme åt slutrapporten, som offentliggjordes på måndagen inför slutseminariet på onsdag. Johanna Jurkka skrev texten. Samma dag införde Vasabladet en webbnyhet, skriven av Vivian Johansson: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/36621