Välbesökt slutseminarium

Den 27 augusti hölls slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, UPI. Seminariet var välbesökt. Ett femtiotal personer hade mött upp i Alskathemmet för att lyssna till projektchefens presentation av sin slutrapport, höra Karl-Erik Storbergs kommentar och delta i diskussionerna. De flesta var bybor eller fritidsboende i byn, men också några andra intresserade hade infunnit Läs mer…

Slutseminarium 27.8

Onsdagen den 27 augusti kl 18.00 inbjuds alla intresserade till slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden. Seminariet hålls i Alskathemmet. Slutrapporten, som har utarbetats av projektchef Olli-Matti Kärnä och har översatts från finska av Hans Hästbacka, kommer att finnas gratis tillgänglig både på finska och svenska. Den kommer också att publiceras på vår webbplats inför en pressrelease Läs mer…

Styrgruppen hade möte 25.4

Stygruppen för UPI: undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden hade sitt tredje möte på Alskathemmet 25.4.2014. Projektchef Olli-Matti Kärnä hade utarbetat en diger rapport, som också kommer att ingå som en del av slutrapporten med bearbetningar och tillägg. Styrgruppen konstaterade att arbetet har fortskridit bra. Ett provfiske som skedde med kassar dagarna innan mötet misslyckades. Kassarna Läs mer…