Årsmöte / vuosikokous

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls i Iskmo daghem, andra våningen, torsdagen den 17 mars 2016 kl. 18.00.

Innan det egentliga årsmötet inleds berättar Marlen Back i ett bildföredrag om sin verksamhet som volontär i Tanzania.

Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar. Dessutom behandlas styrelsens förslag till stadgeändring. Syftet med ändringen är att öppna för familjemedlemskap och att vid behov utöka antalet medlemmar i styrelsen.

Du hinner ännu ansluta dig som medlem och få delta i årsmötet! Medlemsavgiften för det utgående verksamhetsåret är 15 €. Gå till formulär. Verksamhetsberättelse för 2015.

 

Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen joka pidetään Iskmon päiväkodin toisessa kerroksessa torstaina 17. maaliskuuta klo 18.00.

Ennen varsinainen kokous alkua, kertoo Marlen Back sanoin ja kuvin vapaaehtoistyöstään Tansaniassa.

Vuosikokousasiat määritellään yhdistyksen säännöissä § 11. Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotusta sääntömuutokseen. Muutoksen tavoitteena on perhejäsenyyden mahdollistaminen sekä kasvattaa tarvittaessa hallituksen jäsenten määrää.

Vielä ehdit liittyä jäseneksi ja osallistua vuosikokoukseen! Kuluneen vuoden jäsenmaksu on 15 €. Siirry lomakkeelle. Toimintakertomus 2015.