Välbesökt slutseminarium

Den 27 augusti hölls slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, UPI. Seminariet var välbesökt. Ett femtiotal personer hade mött upp i Alskathemmet för att lyssna till projektchefens presentation av sin slutrapport, höra Karl-Erik Storbergs kommentar och delta i diskussionerna. De flesta var bybor eller fritidsboende i byn, men också några andra intresserade hade infunnit Läs mer…