Syrepumparna installeras

Projektet ISSP: Iskmosundens syresättningsprojekt, som är det första ERUF-stödda projektet för att förbättra syresättningen och därmed vattenkvaliteten i Iskmosunden, har nått sin höjdpunkt: Pumparna som ska höja syrenivån har levererats och installationen påbörjades på lördag 21.3.2015. Det såg länge ut som om det skulle kunna bli problem att få ut syrepumparna. Vårvärmen har hotat isen, Läs mer…

Anbud godkänt för syresättningsapparatur

Projektet ISSP går nu in i skarpt läge. Den 16 februari gick tiden ut för inlämnande av offerter för syresättningsapparatur. Av tre förfrågningar kom anbud in från två företag. Ett anbud måste förkastas, eftersom det inte sändes in enligt föreskriften i anbudsförfrågan. Ett anbud uppfyllde alla villkor och det ryms också med i projektbudgeten. Det Läs mer…

Nytt ERUF-projekt: ISSP

Den 4 december lämnade Föreningen Iskmosunden in ytterligare en ansökan om ett EU-projekt, den tredje på två år. Detta projekt, som vi kallar ISSP, är en direkt följd av UPI:Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, vilket avslutades 30.9.2014. I samband med styrgruppens avslutande möte fick vi reda på att det ännu finns oanvända pengar från budgetperioden Läs mer…