Nytt ERUF-projekt: ISSP

Den 4 december lämnade Föreningen Iskmosunden in ytterligare en ansökan om ett EU-projekt, den tredje på två år. Detta projekt, som vi kallar ISSP, är en direkt följd av UPI:Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, vilket avslutades 30.9.2014. I samband med styrgruppens avslutande möte fick vi reda på att det ännu finns oanvända pengar från budgetperioden Läs mer…

Finansieringen godkänd

Den 21 februari togs två beslut som innebär att finansieringen av det förundersökningsprojekt som presenterades i Vasabladet samma dag i praktiken är klar. Korsholms kommunstyrelses utvecklingssektion beslöt godkänna en delfinansiering på 7.500 € under förutsättning att NTM-centralen godkänner projektet. En arbetsgrupp för NTM-centralen och Österbottens Förbund godkände å sin sida att Föreningen kan lämna in Läs mer…