Vasabladet presenterar projektet

Torsdagen den 15 augusti gjorde Vasabladets Göran Beijar tillsammans med två fotografer ett reportage, som dels ingick som inslag i webbnyheterna Österbotten idag från torsdag och som sedan publicerades i tidningen på fredag. Intervjun gjordes med projektchef Olli-Matti Kärnä och Föreningen Iskmosundens sekreterare Ola Österbacka. (För att se webbnyheterna måste man registrera sig på HSS-media.)

Provtagning: sediment

Onsdagen den 14 augusti utfördes en ny och viktig omgång med provtagning. Denna gång gällde det prover av sediment – på vanligt språk gyttjan på sjöbottnen. Olli-Matti Kärnä tog bilden av Mikko Vihanto från Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat på Skatasund.   Flera bilder i bildgalleriet.

Undersökning av bottenfauna

Den 10 juli tog Curt Nyman prover från bottensedimentet för att analysera djurlivet på bottnen. Prover togs på ett tjugotal platser i Iskmosundet och Skatasundet, assisterad av projektchefen. Några bilder finns i bildgalleriet.

Styrgruppens första möte

Styrgruppen för ”Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden” (UPI) kom samman till sitt första möte den 9 juli. Mötet hölls i projektkansliet, som finns i skidstugan vid Iskmo daghem.  Mötet valde Ola Österbacka till ordförande, Peter Back till vice ordförande och Bengt Leander till sekreterare. Hans-Göran Lax fungerar som projektets övervakare och sakkunnig vid styrgruppens möten. Läs mer…

Fågel- och växtinventering

Naturföretagare Mattias Kanckos från firman Essnature gör under sommaren tre inventeringar av fågelliv och växtlighet. Han konstaterade vid inventeringen 19.6 att fågelfamiljerna är betydligt färre än väntat, enligt hans noteringar vid förra besöket i slutet av maj. Det beror troligen på den hårda beskattning som havsörnarna gör. Han presenterar sina resultat i en rapport på sensommaren. Ett Läs mer…

Projektinfo i radio och som webbvideo

Anna Ruda från Yle Österbotten gjorde torsdagen den 6 juni en intervju med Peter Back och Ola Österbacka. Det sändes i Radio Vega Österbotten den 19 juni. Videoinslaget som filmades är också utlagt. Se notis, videoklipp och lyssna på radioinslaget: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/06/19/iskmosunden-vaxer-igen

Projekti on hyväksytty

Ely-keskus on 30.5.2013 hyväksynyt  UPI-projektimme (Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden) ” Iskmonjärvien tutkimus ja suunniteluprojekti”. Projektin kokonaiskustannus on  27 000 €. Euroopan kehitysrahastosta on myönnetty projektille enintään 18 900 €, ja Mustasaaren kunta on jo aikaisemmin myöntänyt  7 500 €. Talkoorahoituksen osuus  on  600 €  joka mahdollisti kokonaissumman korottaminen 2 000 eurolla. Projektin ohjausryhmä asetetaan Läs mer…

Projektet har godkänts

NTM-centralen har 30.6.2013 godkänt UPI, Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden med en slutsumma på 27 000 €. Den finansiering som ges från europeiska utvecklingsfonden är maximalt 18 900 €, medan den kommunala andelen är 7 500 €. En egen talkofinansiering på 600 € har tillkommit, vilken gjorde det möjligt att höja slutsumman med 2 000 Läs mer…

Projektchef har anställts

UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden går vidare. Den 17 maj kunde styrelsen anställa en projektchef: kandidaten i naturvetenskaper Olli-Matti Kärnä från Uleåborg, 25 år. Han har tidigare arbetserfarenheter från praktik vid Finlands miljöcentral och från sommarjobb vid Södra Österbottens NTM-central, där han inventerat småsjöar och planerat restaurering i Kyrö älvs nedre lopp. Därvid ingick Läs mer…

Finansieringen godkänd

Den 21 februari togs två beslut som innebär att finansieringen av det förundersökningsprojekt som presenterades i Vasabladet samma dag i praktiken är klar. Korsholms kommunstyrelses utvecklingssektion beslöt godkänna en delfinansiering på 7.500 € under förutsättning att NTM-centralen godkänner projektet. En arbetsgrupp för NTM-centralen och Österbottens Förbund godkände å sin sida att Föreningen kan lämna in Läs mer…